SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:PINE
Región SOPK:12 Prešov
Začiatok projektu:03/17/2012
Koniec projektu:03/16/2015

Zdroj poskytnutia:Program "Intelligent Energy Europe"

Krátky popis projektu:Cieľom projektu je podporiť energetickú efektívnosť v priemysle.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora