SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:CERTIFIED EUROPEAN INCUBATION MANAGER TRAINING FOR SMES
Región SOPK:02 Bratislava
Začiatok projektu:12/01/2008
Koniec projektu:11/30/2010

Zdroj poskytnutia:Leonardo da Vinci

Krátky popis projektu:Účel projektu je riešiť problémy MSP pri manažovaní inovácií. V priebehu projektu sa vypracuje systém školenia manažérov v MSP pre implementáciu inovácií. Tento systém sa využije na tréning trénerov. Takto spracovaný systém sa predloží na certifikáciu ECQA.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora