SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:DEDIČSTVO KULINÁRSKEHO UMENIA KARPATSKÉHO REGIÓNU
Región SOPK:04 Košice
Začiatok projektu:04/01/2012
Koniec projektu:01/31/2014

Zdroj poskytnutia:90% ENPI grant; 5% SR; 5% vlastná spoluúčasť

Krátky popis projektu:Hlavným cieľom projektu je posilniť kultúrnu identitu cieľových regiónov v karpatskej oblasti, ako aj v turistických destináciách a podporiť individualitu kulinárskeho umenia v jednotlivých regiónoch (Sieť Karpatského kulinárskeho dedičstva). Realizátorom projektu ide o zachovanie jedinečnosti tradičnej karpatskej kuchyne s bohatou škálou rôznych kulinárskych špecialít, miestneho kultúrneho dedičstva a udržanie trvalého regionálneho rozvoja.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora