SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:E-PLATFORM (PLATON 2)
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:12/01/2006
Koniec projektu:04/30/2008

Zdroj poskytnutia:Flámska bilaterálna pomoc

Krátky popis projektu:Spolupráca komôr strednej a východnej Európy a Flámska
www.komora.sk/platon
www.e-tardecenter.biz

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora