SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:PODPORA MSP
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:09/01/2015
Koniec projektu:12/31/2015

Zdroj poskytnutia:ZRRHN

Krátky popis projektu:realizácia seminarov a výstav pre firmy z Trenčianskeho kraja.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora