SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:PLATON (PLATON 1)
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:09/01/2006
Koniec projektu:11/30/2007

Zdroj poskytnutia:Bilaterálna pomoc Flamsko-SR

Krátky popis projektu:Vzdelávanie MSP prostredníctvom mentorov z veľkých podnikov

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora