SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:UKRAJINA V MEDZINÁRODNOM OBCHODE PO VSTUPE DO WTO
PARTNERI: TRK A NRK SOPK
Región SOPK:06 Nitra
Začiatok projektu:01/02/2009
Koniec projektu:10/31/2011

Zdroj poskytnutia:SlovakAid

Krátky popis projektu:Projekt je realizovaný v rácmi Oficialnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky.
Partnermi projektu sú: SOPK a Obchodná komora Zakarpatskej Ukrajiny.
Cieľ projektu je transfér know how v oblasti ATA karnetov, podpora ekonomickej spolupráce s Ukrajinou.
Aktivity:
- príprava vzdelávacích seminarov zameraných na problematiku vydávania ATA karnetov a osvedčení o pôvode tovarov
- realizácai kontaktných stretnutí firiem na Ukrajine a v SR
- praktický tréning pre pracovníkov Ukrajinskej komory v SR
- šírenie informácii o problematike ATA a certifikátov o pôvode tovarov na Ukrajine.

Kontakty:
Trenčianska regionálna komora SOPK
Ján Václav; tel: 032-6525797; mail: vaclav@scci.sk

Nitrianska regionálna komora SOPK
Ivan Belka; tel: 037-7336754; mail: belkai@scci.sk

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora