SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:E-BEST : EMPOWERING BUSINESS ECOSYSTEMS OF SMALL SERVICE ENTERPRISES TO FACE THE ECONOMIC CRISIS.
Región SOPK:04 Košice
Začiatok projektu:01/01/2010
Koniec projektu:12/31/2011

Zdroj poskytnutia:Cordis

Krátky popis projektu:Projekt e- BEST j zameraný na malé podniky (s menej ako 50 zamestnancami) poskytujúce služby iným podnikom formou subkontraktovania v rôznych priemyselných oblastiach. Hlavným cieľom projektu je pomoc podnikom k zlepšeniu ich podnikateľského prostredia prstredníctvom zlepšenia spolupráce malých podnikov v rámci ekosystému . Medzi ďalšie ciele projektu patrí založenie, vyskúšanie a zabehnutie nových praktík spolupráce v rámci každého ekosystému, prezentácia podnikov, vybudovanie TRUST systémov, kódexov praxe.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora