SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:CEZHRANIČNÉ SIEŤOVANIE V OBLASTIACH EKOLOGICKÝCH TECHNOLÓGIÍ, PRIEMYSELNEJ EKOLÓGIE A ÚSPOR ENERGIÍ EKONET
Región SOPK:12 Prešov
Začiatok projektu:07/01/2009
Koniec projektu:02/28/2011

Zdroj poskytnutia:Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľskej republiky

Krátky popis projektu:Cieľom projektu je podpora hospodárskej spolupráce, poradenstva a vzdelávanie v oblasti ekologických technológií, priemyselnej ekológie a úspor energie pre firmy slovensko-poľského pohraničia.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora