SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:CENTROPE_TT
Región SOPK:13 Trnava
Začiatok projektu:01/01/2009
Koniec projektu:09/30/2012

Zdroj poskytnutia:OP Stredná Európa 2007 - 2013

Krátky popis projektu:Tvorba nástrojov na podporu inovácií

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora