SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:CROBONET 2. PERIOD 1.2.2011-31.5.2011
Región SOPK:06 Nitra
Začiatok projektu:09/30/2011
Koniec projektu:09/30/2011

Zdroj poskytnutia:ERDF + štátna pomoc

Krátky popis projektu:Tvorba komunikačno-kooperačných kanálov medzi podnikateľmi zo Slovenska a Maďarska

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora