SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:SIEŤOVANIE V OBLASTI ODBORNÉHO TRÉNINGU A PORADENSTVA PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ MLADÝCH PODNIKATEĽOV A MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV - SME-TRAINET
Región SOPK:12 Prešov
Začiatok projektu:10/01/2008
Koniec projektu:09/30/2011

Zdroj poskytnutia:EK

Krátky popis projektu:Identifikácia najlepších tréningových praktik a štruktúr za účelom podpory rozvoja podnikania a rastu európskych malých a stredných podnikov.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora