SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:INNOVMAT
Región SOPK:02 Bratislava
Začiatok projektu:06/01/2010
Koniec projektu:03/31/2013

Zdroj poskytnutia:Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko

Krátky popis projektu:V regióne Viedeň – Bratislava sa množstvo výskumno-vývojových inštitúcií zaoberá vývojom a aplikáciou progresívnych technických materiálov. Prostredníctvom intenzívnej cezhraničnej spolupráce sa ich vývojový potenciál zvýši a v regióne vznikne rozsiahla V/V a inovačná platforma ako základ lokality európskeho významu.
Dosiahnuté výsledky V/V činnosti sa v súčasnosti len veľmi málo využívajú v miestnych MSP. V/V inštitúcie preto vytvoria platformu prenosu vedeckých poznatkov, v ktorej sa spolupráca V/V inštitúcií predovšetkým s MSP zintenzívni a V/V výsledky sa budú efektívnejšie aplikovať vo výrobných MSP.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora