SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:REGIONFEMME - ŽENY - VZDELANIE - PODNIKANIE
Región SOPK:02 Bratislava
Začiatok projektu:02/01/2009
Koniec projektu:01/31/2013

Zdroj poskytnutia:Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko (schéma štátnej pomoci de minimis)

Krátky popis projektu:Podpora podnikania žien v prihraničnom území s Rakúskom, zvýšenie ich manažérskych schopností a jazykových znalostí, nadväzovanie nových kontaktov a rozvoj cezhraničnej spolupráce firiem

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora