SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ
Región SOPK:04 Košice
Začiatok projektu:06/01/2012
Koniec projektu:11/30/2012

Zdroj poskytnutia:UPSVaR Spišská Nová Ves

Krátky popis projektu:SOPK podala žiadosť na UPSVaR Spišská Nová Ves na Dobrovoľnícku činnosť pre 1 osobu, nezamestnanú ženu po 45.roku veku - kategória riziková skupina, žiadosť bola UPSVaR schválená a v Kancelárii SOPK bola prijatá dobrovoľníčka.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora