SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:EMERGE
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:06/01/2006
Koniec projektu:11/30/2008

Zdroj poskytnutia:Europa Aid

Krátky popis projektu:Podpora konkurencieschopnosti malajzijskeho plastikarskeho priemyslu a spolupráce s EU

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora