SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:CHAMBERNETT
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:10/01/2008
Koniec projektu:09/30/2010

Zdroj poskytnutia:OP CS SR/CR (Interreg IVA)

Krátky popis projektu:Spolupráca komôr a podnikateľov medzi ČR a SR.

Aktivity: vzájomné semináre pre podnikateľov, výmenné stretnutia, konferencie, kooperačné podujatia zacielené na rozvoj cezhraničnej spolupráce.

Partnri: OHK Uherské Hradište a Trenčianska reg. komora SOPK

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora