SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:INOVÁCIE A MEDZINÁRODNÝ OBCHOD /IMO/ V SR A ČR
Región SOPK:13 Trnava
Začiatok projektu:05/01/2011
Koniec projektu:04/30/2014

Zdroj poskytnutia:OP CS SR-ČR 2007-2013

Krátky popis projektu:Podpora inováciií v medzinárodnom obchode.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora