SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:PODPORA MSP
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:09/01/2015
Koniec projektu:03/31/2017

Zdroj poskytnutia:Slovenský plastikársky klaster

Krátky popis projektu:Realizácia aktivít v obaslti plastikárstva na základe špecifikácie z verejnej súťaže.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora