SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:TVOJ DOM, TVOJ PODNIK V E-UROPE
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:06/01/2005
Koniec projektu:11/30/2008

Zdroj poskytnutia:ESF-EQUAL

Krátky popis projektu:Inovatívne formy zamestnávania - telworking.
www.teleworkportal.sk

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora