SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:INNO – AT: INNNOVATIVE ACCOUNTING TRAINING AND ASSESSMENT TOOLS FOR SMES
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:11/01/2007
Koniec projektu:10/31/2009

Zdroj poskytnutia:Leonardo da Vinci

Krátky popis projektu:Podpora vzdelávania oblasti IAS

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora