SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:HECOS
Región SOPK:12 Prešov
Začiatok projektu:09/01/2014
Koniec projektu:08/31/2017

Zdroj poskytnutia:ERASMUS PLUS

Krátky popis projektu:Vyššie vzdelávanie a podpora etických zručností v spoločnosti.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora