Členovia RK Bratislava:

AKIDA CONSTRUCT, a.s.
Štefánikova 14, 811 05 BRATISLAVA

alianciaadvokátov ak, s.r.o.
Vlčkova 8/A, 811 05 BRATISLAVA

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 BRATISALVA

ASTOR SLOVAKIA, s.r.o.
Benediktiho 5, 811 05 BRATISLAVA

BCKM SERVICES s.r.o.
Jašíkova 2, 821 03 BRATISLAVA

BEAUTEX s.r.o.
Klincová 35, 821 08 BRATISLAVA

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, 835 54 BRATISLAVA

BIBIANA - MEDZINÁRODNÝ DOM UMENIA PRE DETI
Panská 41, 813 39 BRATISLAVA

BIOMEDICA SLOVAKIA, s.r.o.
Drobného 27, 841 01 BRATISLAVA

BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, a.s.
Vysoká 17, 811 06 BRATISLAVA

BUSINESS AND DRIVE, spol. s r.o.
Továrenská 3/B, 901 01 MALACKY

C & R responsive, s. r. o.
Mlynské Nivy 54, 82109 BRATISLAVA

CELOX, spol. s r.o.
Záhradná 583/52, 900 23 VINIČNÉ

CHÉMIA - SERVIS, a.s.
Zadunajská cesta 10, 85101 BRATISLAVA

CIRKEVNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, P.G. FRASSATIHO
Vazovova 12, 811 07 BRATISLAVA

CITY Investment, a.s.
Kováčska 6, 831 04 BRATISLAVA

CKV Consult, s.r.o.
Ružinovská 5, 821 01 BRATISLAVA 2

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Bajkalská 25, 827 18 BRATISLAVA

CORIS - Bratislava, a.s.
Ružinovská 44 , 821 03 BRATISLAVA

DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o.
Lipnická 3035/162, 900 42 DUNAJSKÁ LUŽNÁ

DELOITTE LEGAL s.r.o.
Einsteinova 23, Digital Park II, 851 01 BRATISLAVA

DITEC, a.s.
Plynárenská 7/C, 821 09 BRATISLAVA

DUNAJ investment, a.s.
Pribinova 14, 811 09 BRATISLAVA

East Travel, s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 BRATISLAVA

ECM ECO MONITORING, a.s.
Nevädzová 5, 821 01 BRATISLAVA

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35 BRATISLAVA

EKOS PLUS, s.r.o.
Župné nám. 7, 811 03 BRATISLAVA

ELCHEM SR, s.r.o.
Rybničná 40/b, 831 07 BRATISLAVA

ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY s.r.o.
Mlynské Nivy 77, 821 05 BRATISLAVA

ELT Management Company Slovakia s.r.o.
Vajnorská 171/A, 831 04 BRATISLAVA

ELZA - ELEKTROMONTÁŽNY ZÁVOD BA,a.s.
Račianska 162, 831 05 BRATISLAVA

ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a.s.
Družstevná 2, 831 04 BRATISLAVA

EUSTREAM, a.s.
Votrubova 11/A, 821 09 BRATISLAVA

Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR
Grösslingová 1, 813 50 BRATISLAVA

Foss Fibre Optics, s.r.o.
Odborárska 52, 831 02 BRATISLAVA

FRIEB, s.r.o.
Trnavská 66, 821 02 BRATISLAVA 2

FYTOFARM, s.r.o.
Dúbravská cesta 21, 845 08 BRATISLAVA 45

GALENIT, s.r.o.
Mariánska 2, 811 08 BRATISLAVA

GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
Diaľničná cesta 20, 903 01 SENEC

GORDIC spol.s r.o. - organizačná zložka Slovensko
Karadžičova 8/A, 821 08 BRATISLAVA

Groupe Numérique s.r.o.
Staré Grunty 18, 841 04 BRATISLAVA

HÍLEK a spol., a.s.
Vajanského 24, 905 01 SENICA

HOMMEL HERCULES FRANCE, s.r.o.
Pribylinská 2,Žabí majer, 831 04 BRATISLAVA

HOTELOVÁ AKADÉMIA
Mikovíniho 1, 831 02 BRATISLAVA

Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.
Einsteinova 23, 851 01 BRATISLAVA

IBL SOFTWARE ENGINEERING, s.r.o.
Galvaniho ul. 17/C, 82104 BRATISLAVA

IDOPS, družstvo
Hýrošova 3, 811 04 BRATISLAVA

INCHEBA, a.s.
Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 BRATISLAVA

INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.
Zelinárska 2, 820 05 BRATISLAVA

INTECH, spol. s r.o.
Vlčie hrdlo , 824 12 BRATISLAVA 23

INTERPHARM Slovakia,a.s.
Uzbecká 18/A, 821 06 BRATISLAVA

IP SERVIS, s.r.o.
Račianska 71, 831 02 BRATISLAVA

IPEC (s), spol. s r.o.
Diaľničná cesta 22B, 903 01 SENEC

IXTENT Slovakia s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 BRATISLAVA

IZOLEX Bratislava, a.s.
Agátová 22, 844 03 BRATISLAVA

IZRAELSKÁ OBCHODNÁ KOMORA NA SLOVENSKU
Karpatská 22, 811 05 BRATISLAVA

J&T FINANCE GROUP SE
Pobřežní 297/14, 186 00 PRAHA 8

KELLER ŠPECIÁLNE ZAKLADANIE, spol. s r.o.
Hraničná 18, 821 05 BRATISLAVA

KERAMETAL, s.r.o.
Jašíkova 2, 821 03 BRATISLAVA

KOMITrade, s.r.o.
Fadruszova 726/7, 84104 BRATISLAVA

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 BRATISLAVA

KON - RAD, spol. s r.o.
Cesta na Senec 15725/24, 830 06 BRATISLAVA

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 BRATISLAVA

KOVEX, výrobné družtvo
65, 900 68 PLAVECKÝ ŠTVRTOK

KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO s.r.o.
Drobného 27, 841 02 BRATISLAVA

KŠP, s.r.o.
Pestovateľská 10, 821 04 BRATISLAVA

KULLA SK, s.r.o.
Trnavská cesta 110, 821 01 BRATISLAVA

Leiter Advertising, s. r. o.
Podjavorinskej 770/4, 81103 BRATISLAVA

LeitnerLeitner audit SK s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 BRATISLAVA

MEDICAL GLASS, a.s.
Agátova 22, 844 03 BRATISLAVA

MEGA & LOMAN, s.r.o.
Partizánska 5, 911 01 TRENČÍN

METRON, s.r.o.
Beblavého 8, 810 00 BRATISLAVA

MICROSTEP - MIS, spol. s r.o.
Čavojského 1, 841 04 BRATISLAVA

MILKING, spol. s r.o.
Studená 21, 821 04 BRATISLAVA

MINERCO, s.r.o.
Palisády 47, 814 44 BRATISLAVA

MINERFIN, a.s.
Námestie Ľudovíta Štúra 2, 81102 BRATISLAVA

MUW / SAATCHI & SAATSCHI, spol. s r.o.
Prešernova 4, 811 02 BRATISLAVA

NATUR - PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 BRATISLAVA

O2 Business Services, a. s.
Einsteinova 24 , 851 01 BRATISLAVA

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
Prievozská 4/A, 821 09 BRATISLAVA

OMNIA HOLDING, SE, organizačná zložka
Tomášikova 30, 821 01 BRATISLAVA

ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8 , 821 08 BRATISLAVA

O.M.C. INVEST spol. s r.o.
Holubyho 41, 902 01 PEZINOK

Polygrafické centrum, s.r.o.
Palisády 33, 811 06 BRATISLAVA

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 BRATISLAVA

Poštová poisťovňa, a. s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 BRATISLAVA

PPA CONTROLL, a.s.
Vajnorská 137, 830 00 BRATISLAVA

PPA TRADE, spol. s r.o.
Vajnorská 137, 830 00 BRATISLAVA

PREKLADY BEZ HRANÍC, s.r.o.
Gusevova 6, 82109 BRATISLAVA

PROGAST, s.r.o.
Krajinská cesta 18, 821 07 BRATISLAVA

PROGRESS PROMOTION BRATISLAVA spol. s r.o.
Pri Šajbách 9128/7, 831 06 BRATISLAVA

PROJURIS, a.s.
Mikulášska 29, 811 01 BRATISLAVA

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Bajkalská 30, P.O.BOX 48, 829 48 BRATISLAVA

PSEnergia s.r.o.
Na bielenisku 4, 902 01 PEZINOK

REFLOW, spol. s r.o.
Nákovná 24, 821 06 BRATISLAVA

RENOMIA, s.r.o.
Panenská 7, 811 03 BRATISLAVA

SCHULLER EH KLAR, s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 BRATISLAVA

SIEMENS, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 BRATISLAVA

SINTRA, spol. s r.o.
Pluhová 2, 83103 BRATISLAVA

SIPOX HOLDING, a.s.
Červeňova 28, 811 03 BRATISLAVA

SKOM, spol. s r.o.
Zvolenská 35, 821 09 BRATISLAVA

SLOVAKODATA, a.s.
Kutlíková 17, 850 00 BRATISLAVA

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Trnavská cesta 100, 821 01 BRATISLAVA

SLOVENSKÁ FRANCHISINGOVÁ ASOCIÁCIA
Žitná 1, 831 06 BRATISLAVA

Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, 815 24 BRATISLAVA

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 BANSKÁ BYSTRICA

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 BRATISLAVA

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Štefánikova 27, 814 99 BRATISLAVA

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA

SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 BRATISLAVA

SPIE ELEKTROVOD, a.s.
Prievozská 4/C, 824 66 BRATISLAVA 26

STACHEMA Bratislava, a.s.
Železničná 714/180, 900 41 ROVINKA

STEMMA, spol.s r.o.
Viedenská cesta 7, 851 01 BRATISLAVA

STENDHAL, s.r.o.
Račianska 126, 831 05 BRATISLAVA

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Mlynské nivy 61/A, 820 15 BRATISLAVA

Stredná odborná škola automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 SENEC

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ
Kvačalova 20, 821 08 BRATISLAVA

Stredná odborná škola elektrotechnická
Rybničná 59, 831 07 BRATISLAVA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA FARSKÉHO
Farského 9, 851 04 BRATISLAVA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Hlinícka 1, 834 01 BRATISLAVA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA
Strečnianska 20, 851 05 BRATISLAVA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYGRAFICKÁ
Račianska 190, 835 26 BRATISLAVA 35 - RAČA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, Vranovská 4
Vranovská 4, 851 02 BRATISLAVA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNOLÓGIÍ A REMESIEL
Ivánska cesta 21, 823 75 BRATISLAVA

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ
Kvačalova 20., 821 08 BRATISLAVA

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Karola Adlera č.5., 841 02 BRATISLAVA 42

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Hálova 16, 851 01 BRATISLAVA

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA
Fajnorovo nabrábrežie 5, 814 75 BRATISLAVA

Súkromná spojená škola CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL
Úprkova 3, 811 04 BRATISLAVA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Exnárova 20, 826 01 BRATISLAVA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ, DUÁLNA AKADÉMIA
Jána Jonáša 5, 843 06 BRATISLAVA

Systemair Production a.s.
Hlavná 371, 900 43 KALINKOVO

S. G. S. - EXPO, s.r.o.
Šintavská 26, 851 05 BRATISLAVA

ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o.
Sabinovská 6, 821 02 BRATISLAVA

ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o.
Tomášiková 64, 831 04 BRATISLAVA

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3, 811 06 BRATISLAVA 1

TATRATOUR Slovakia, s.r.o.
Mickiewiczova 2, 811 07 BRATISLAVA

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s.
Zelinárska 6, 821 08 BRATISLAVA

TECHCELL, s.r.o.
Dlhá 13/48, 851 10 BRATISLAVA

TECHNOPOL INTERNATIONAL, a.s.
Kutlíkova 17, 852 50 BRATISLAVA

TODOS BRATISLAVA, s.r.o.
M. Sch. Trnavského 14, 841 01 BRATISLAVA

TRANSPETROL, a.s.
Šumavská 38, 821 08 BRATISLAVA

Trans.eu, s. r. o.
Galvaniho 7/D, 82104 BRATISLAVA

Trexima Bratislava, spol. s r.o.
Drobného 29, 844 07 BRATISLAVA

TRITON, spol. s r.o.
Topoľčianska 25, 851 01 BRATISLAVA

TZB Global, s.r.o.
Drieňová 3, 82101 BRATISLAVA - RUŽINOV

ULBRICH SLOVENSKO, s.r.o.
Revolučná 23, 823 62 BRATISLAVA

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A, 813 33 BRATISLAVA

UNIVOLT - REMAT, s.r.o.
Šenkvická cesta 16, 902 01 PEZINOK

UTAS Technologies s.r.o.
Staviteľská 1, 831 04 BRATISLAVA

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
J. Jonáša 1, 843 02 BRATISLAVA

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 BRATISLAVA

VÝSKUMNÝ ÚSTAV PAPIERA A CELULÓZY, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 BRATISLAVA

Výskumný ústav zváračský, z.z.p.o.
Račianska 1523/71, 831 02 BRATISLAVA

WestBridge Innovative s.r.o.
Gorkého 12, 811 01 BRATISLAVA

WORKSPACE EUROPE
Nevädzova 6/C, 821 01 BRATISLAVA

yopp, družstvo
Gessayova 20, 851 03 BRATISLAVA

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky
Račianska 66, 831 02 BRATISLAVA

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11, 811 02 BRATISLAVA