Členovia Trenčianskej regionálnej komory SOPK
#
Späť   |   Ďalej   |   Na koniec
a-conto, s.r.o.
Dolný Šianec 1, 911 48 TRENČÍN
Účtovníctvo a kontrola; daňové poradenstvo ...

AGNESA SCHILLEROVÁ - PRAKTIKMÓDA
Borová 18, 010 07 ŽILINA
Výroba ostatného vrchného ošatenia ...

AURA TRADE, s. r. o.
Šoltésovej 1995, 911 01 TRENČÍN
Veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami ...

Avantek, s.r.o.
Piešťanská 44, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Výroba ostatných účelových strojov a zariadení ...

Ayming Slovensko s. r. o.
Miletičova 23, 811 09 BRATISLAVA
Podnikateľské poradenstvo ...

BISNODE SLOVENSKO, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16, 911 05 TRENČÍN
Podnikateľské poradenstvo ...

BOZPO, s.r.o.
Ciglianska cesta 3C, 971 01 PRIEVIDZA
Protipožiarna ochrana a ostatné záchranné práce ...

CANDELA, s.r.o.
Vážska 271/7, 911 05 TRENČÍN
Veľkoobchod s ostatnými strojmi pre priemysel; obchod a lodn ...

Continental Matador Rubber, s.r.o.
T. Vansovej 1054, 020 32 PÚCHOV
Výroba gumových pneumatík ...

Danfoss Power Solutions a.s.
Kukučínova 2148-84, 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
Výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie okre ...

DEL-Ing.Ďuriš Dušan
Kaštieľska 203/14, 02061 LEDNICKÉ ROVNE
Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motorových voz ...

Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Priemyselná ulica 4600/1, 018 41 DUBNICA NAD VÁHOM
Výroba rádiových; televíznych a spojových zariadení a prístr ...

EBONA, s.r.o.
Centrum 18/23, 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
Právne; daňové a podnikateľské poradenstvo;účtovníctvo a jeh ...

EKOSYSTÉMY, s.r.o.
Ul. Matice slovenskej 10, 971 01 PRIEVIDZA
Výroba strojov a prístrojov ...

Elster s.r.o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 STARÁ TURÁ
Výroba meracích; kontrolných; navigačných a iných prístrojov ...

EMOTEK, spol. s r.o.
Piešťanská 44, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Výroba strojov a prístrojov ...

ENVItech, s.r.o.
Janka Kráľa 16, 911 01 TRENČÍN
Výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovan ...

eterna, s.r.o.
Textilná 4, 957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Výroba spodnej bielizne ...

eventive s.r.o.
M. Turkovej 1731/46, 911 01 TRENČÍN
Ostatné vzdelávanie a mimoškolská výchova ...

EVPÚ, a.s.
Trenčianska 19, 018 51 NOVÁ DUBNICA
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied ...

EXPO CENTER a. s.
K výstavisku 447/14, 911 40 TRENČÍN
Veľtrhy a zábavné parky ...

FORTISCHEM a.s.
ul. M. R. Štefánika 1, 972 71 NOVÁKY
Výroba plastov v primárnej forme ...

Gastroplus, s.r.o.
Jána Derku 1703, 911 01 TRENČÍN
Závodné stravovanie a iné účelové ...

GOLD MÓDA s.r.o.
Moyzesova 417/14, 958 01 PARTIZÁNSKE
Výroba pracovných odevov ...

HEITEC Slovensko, spol. s r.o.
2811, 913 21 TRENČIANSKA TURNÁ
Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču ...

HF NaJUS, a. s.
Areál ZTS č. 924, 018 41 DUBNICA NAD VÁHOM
Výroba strojov a zariadení na všeobecné účely ...

Ing. Marián Foltín – OPF
Poriadie 333, 906 22 PORIADIE
Protipožiarna ochrana a ostatné záchranné práce ...

Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER
Železničná 714, 911 01 TRENČÍN
Ostatný veľkoobchod ...

KELEX s.r.o.
Podhradská cesta 4, 038 52 SUČANY
Výroba chladiarenského; vetracieho a klimatizačného zariaden ...

KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s.
Dolný Šianec 1, 911 48 TRENČÍN
Architektonické a inžinierske služby /vrátane projektovania/ ...

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Lieskovec 575/25, 018 41 DUBNICA NAD VÁHOM
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied ...

KOREKCIA TRENČÍN, s.r.o.
I. Olbrachta 900/6, 911 01 TRENČÍN
Právne; daňové a podnikateľské poradenstvo;účtovníctvo a jeh ...

Krajské centrum voľného času v Trenčíne
Pod Sokolicami č.14, 911 01 TRENČÍN
Ostatné vzdelávanie ...

LIFE HELP, s.r.o.
Hodžova 88, 911 01 TRENČÍN
Ostatné vzdelávanie a mimoškolská výchova ...

MAJOMAX, spol. s r.o.
Podhlinie 1159, 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
Výroba hroznového vína ...

MANARASPRINGS, s.r.o.
Bočná 1251/1, 907 01 MYJAVA
Výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výroby ...

Martin Krajčovič M&J Trade
Hroznová 1194/35, 911 01 TRENČÍN
Ostatný veľkoobchod ...

MATADOR Industries, a.s.
Továrenská 1, 018 41 DUBNICA NAD VÁHOM
Výroba strojov a zariadení na všeobecné účely ...

MicroStep - PA, spol. s r.o.
Nitrianska 1773/120, 958 01 PARTIZÁNSKE
Výroba strojov a prístrojov ...

MicroStep CDM, s.r.o.
J. M. Hurbana 333/2, 906 13 BREZOVÁ POD BRADLOM
Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motorových voz ...

Milan BROJO
Tatranská 293, 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
Výroba pekárskych výrobkov vr. cukrárskych okrem trvanlivých ...

MOTOSAM, a.s.
Kpt. M. Uhra 57/3, 907 16 MYJAVA
Výroba ventilov a armatúr ...

NEWAYS SLOVAKIA, a.s.
P. O. Hviezdoslava 791/23, 018 51 NOVÁ DUBNICA
Výroba strojov a zariadení na všeobecné účely ...

NOVESTA, a.s.
Nitrianska 503/60, 958 01 PARTIZÁNSKE
Výroba obuvi ...

Obchodná akadémia
Jesenského 259/6, 017 44 POVAŽSKÁ BYSTRICA
Stredné školstvo ...

Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín
Martina Rázusa 1, 911 29 TRENČÍN
Stredné školstvo ...

Piaristická spojená škola Františka Hanáka
A. Hlinku 44, 971 01 PRIEVIDZA
Stredné školstvo ...

PKF Slovensko s.r.o.
Nábrežie Sv. Cyrila 47, 971 01 PRIEVIDZA
Ostatné obchodné služby ...

PKZ Logistics SK, s.r.o.
Gustava Švéniho 3F, 971 01 PRIEVIDZA
Iná pozemná doprava ...

Poclain Hydraulics Slovakia s.r.o.
Štefánikova 19, 911 01 TRENČÍN
Technické testovanie; meranie a analýzy ...


Späť   |   Ďalej   |   Na koniec


© Slovenská obchodná a priemyselná komora
Webmaster