Vyhľadávanie obchodných ponúk, dopytov a kooperácií

Hľadané slovo (z textu, názvu, čísla ponuky/dopytu)
Hľadanie obmedziť na kategóriu
Hľadanie obmedziť na štát
Hľadanie obmedziť na rok
Hľadanie obmedziť na typ
Vzťah medzi vyhľadávanými slovami 

Pri hľadaní sa nerozlišuje medzi veľkými a malými písmenami a medzi písmenami s interpunkčnými znamienkami a písmenami bez nich. Hľadanie sa môže spresniť zadaním textu spolu s nasledujúcimi špeciálnymi znakmi:

slovo1 AND slovo2  nájde texty, kde sa vyskytujú obe slova súčasné
slovo1 OR slovo2  nájde texty, kde sa vyskytuje aspoň jedno zo slov
NOT slovo  nájde texty, kde sa nevyskytuje uvedene slovo
"slovo1 slovo2"  text ohraničený úvodzovkami je považovaný za jedine slovo
slov?  nájde texty, kde sa na mieste otázniku vyskytuje ľubovoľné písmeno
slov*  nájde texty, kde sa na mieste hviezdičky vyskytuje ľubovoľné písmeno, alebo viac písmen