WEB - dotazník
Čo si myslíte o našej web-stránke? S pomocou Vašich názorov sa budeme snažiť dosiahnuť úroveň, ktorá bude čo najviac vyhovovať potrebám našich návštevníkov.

1.

Z akého zdroja ste sa dozvedeli o našej web - stránke?
inzercia
spravodaj SOPK
propagačné letáky
internetové vyhľadávače
od priateľov, známych
iné:

2.

Prečo ste sa rozhodli navštíviť našu web - stránku?
zaujímajú ma informácie o Vašej organizácii
som členom SOPK a zaujímajú ma novinky
mám záujem stať sa členom SOPK a zbieram informácie
využívam informácie pre svoju prácu
iné:

3.

Ako hodnotíte (od 1 - najlepšie do 5 - najhoršie) našu stránku z hľadiska:
pútavosti: 1 2 3 4 5
prehľadnosti: 1 2 3 4 5
kvality informácií: 1 2 3 4 5
množstva informácií: 1 2 3 4 5
aktuálnosti informácií: 1 2 3 4 5
obsluhy: 1 2 3 4 5

4.

Ktorá časť Vás najviac zaujala?
úvod
základné dokumenty
regionálne komory
zahraničné aktivity
ponuky a dopyty
volené orgány
cenník služieb
iné:

5.

Na stránku SOPK sa ešte niekedy vrátim:
určite áno
pravdepodobne áno
pravdepodobne nie
určite nie
neviem posúdiť

6.

Ktoré informácie Vám na našej stránke chýbajú?

7.

Priestor pre Vaše námety a pripomienky?

Nasledujúce údaje sa týkajú Vás a pomôžu nám získať obraz o štruktúre návštevníkov našej stránky. Slúžia výlučne na štatistické vyhodnocovanie. Ich vyplnenie je dobrovoľné.

8.

Vek:

9.

Pohlavie:

10.

Vzdelanie:

11.

Miesto bydliska (kraj):

12.

Pracovné zameranie:

13.

Surfujete:

14.

Spôsob pripojenia:

15.

Odkiaľ ste pripojený:
#
#
Ďakujeme Vám za ochotu a venovaný čas.
#
© Slovenská obchodná a priemyselná komora
Optimalizované pre Internet Explorer
Webmaster